Dokumentärfilm – ett urval filmer genom åren
Fetstilta filmrubriker är tillgängliga för visning (se fliken Filmvisningar).


Tivedenfilmarna (Göran Alm, Ola Högberg o Björn Obenius)

Tjäderspel – finna, planera och uppleva (2021), 28 min.
Var finns tjädern När och var spelar den? Hur gör den under speltiden?
Hur bär man sig åt för att få se tjädern spela? Om detta vill vi berätta.


Milan i Dammtorp, Regina
(2018), 56 min.
En film om hembygdsföreningens arbete med en mila – från torkning av ved till rivning av milan. Filmningen skedde 2015-2016.
Premiär i Åboholm 29 mars 2018.

Tiveden – djur, natur och människor
(2017), 73 min.
Följ med på en vandring genom Tiveden under ett helt år, från vinter till vinter!
Premiär i Åboholm 13 april 2017BODOK video (Björn Obenius)

tranor copy

Tranornas tjärn (2016), 29 min. Berättar om tranorna och deras grannar vid en liten sjö i norra Skaraborg.

Hantverkscentrum i Tibro
(2009), 60 min. Beskrivning av skolans olika utbildningar. På uppdrag av skolans chef.
Frejmusik

Årstider (2007), 6 min. Personligt hållen digital bildberättelse om årstiderna och hotet mot klimatet.

Granskott


10 Kyrgyz videos (2007). Material collected after content such as assembling of yurt, weaving and straps, fashion show, woodwork etc; 10 titles of between 12 min and 1h 20 min. For CACSA.

Kyrgyzstan 2005 - a diary , 80 min.Dagbok från en kurs i hur man tillverkar en jurta i Kirgizistan.

 Jurtabyn


Stilmöbelprojektet i Tibro/Gustavianska rummet (2006), 29 min. Dokumentation av ett projekt för att skapa möbler gemensamt flera firmor och utbildningar under 2005 och 2006.
Filmen visar hur framtagningen av prototyper gick till och hur man sedan anpassade tillverkningen efter moderna metoder.
Frejmusik

Harry W Svensson, konstnär (2005), 41 min. Om Harrys arbete med triumfkrucifixet till kyrkan i Karlsborg.
Filmen följer arbetet från början av huggningen tills det färdiga krucifixet invigs. Han berättar också om sin utbildningsväg och om sina tankar kring arbetet. Harry berättade själv att detta är det enda som har filmats av hans arbete.
Frejmusik

Harry m kruc


Kreatov 2003. Dokumentation av kläduppvisning i Visby. Filmade åt Coronafilm, Visby.

Åke Magnusson berättar (2002), 60 min. Dokumentation av Åkes berättande till gamla filmbilder från Björneborg och USA.


Hästar Island

Island 2002 , 50 min.Dokumentation av kurser i tovning och rotslöjd i Akureyri.

Segling 2001, 60 min. En segling i Bohusläns skärgård med OW grå.

Segling


Marte meo i skola och förskola – samverkansprojekt i Skövde (2000), 27 min. Beskriver en pedagogisk och psykologisk metod att arbeta kring barn med utåtagerande beteende. På uppdrag av Skövde kommun.
Musik Anders

Stöpenskolan 1998 , 9 min. Presentationsfilm.

Fibapatch/Pally (1997), 2 min 20 sek. Reklam för en glasfiberprodukt. På uppdrag av Pallymatt AB

Horns tegelbruk - handslaget tegel (1997), 15 min. Följer hela tillverkningsprocessen samt ger en historisk bakgrund. På uppdrag av brukets ägare.
FrejmusikBlad m droppar


Sigrid Storråda - en saga av i dag (1996), 52 min. Dokumenterar bygge, rodd och segling av vikingaskeppet i Lidköping. För Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda.
Filmen börjar med leveransen av det som ska bli skeppets kölstock, en tre ton tung ekbit. Sedan följer filmen arbetet genom bordläggning, inredning, insättning av motor och slutligen sjösättning. Demonstration av rodd och segling avslutar filmen.
TG grå

Barnskolan - och sedan? (1995), 35 min. Redovisning av mellanstadielärarnas fortbildning inför mottagandet av barnskoleeleverna. På uppdrag av områdeschefen.

Horns tegelbruk (1995), 18 min. Dokumenterar brukets tillverkning och följer en ugnsbränning. För Länsstyrelsen i Skaraborg.
Frejmusik


Talgoxe


Tvedräkten (1995), 78 min. Dokumenterar en produktion av Esplanadteatern i Lidköping.

Kronor av gräs (1995), 14 min. Beskriver en kurs i att binda utsmyckningar av gräs.

Frösve barnskola - ett försök till utvärdering (1993), 42 min. Barnskolans olika personalkategorier redovisar sina erfarenheter av sexåringarna i skolan. På uppdrag av områdeschefen.

På spåret - en helhetssyn på barn (1992). Två versioner: 17 min och 45 min. Visar hur man arbetar med sex- och sjuåringar i det nya lågstadiet. På uppdrag av områdeschefen.

Sin egen lyckas smed (1992), 12 min. Beskriver en kurs i smide på Torsö i Vänern.

Rune Hessle – båtbyggare i Brommösund (1992), 20 min. Rune visar och berättar.


Staket

Tankar om skolan (1991). Tre filmer om ca 90 minuter. Redovisning av hur yngre och äldre elever samt föräldrar ser på skolan. Birgit Hjärpe intervjuade. På uppdrag av rektor.

Från Stöpenskolan till Volvo-komponenter (1989), 12 min. Dokumentation av hur en klass 8 fick arbeta ett antal eftermiddagar i A-hallen på Volvo. På uppdrag av rektor.

Vi skall leva igen
(1986), 26 min. S-8. En film om indianernas historia i Amerika.


ÅGO-produktion (Christer Åhlin, Carl-Gustav Gillström o Björn Obenius)

Stenhuggeri på Kinnekulle (1982), 50 min. Handlar om stenhuggeriets tusenåriga historia på Kinnekulle.
Filmen spelades in som en dramadokumentär med arbetsscener som det kan ha sett ut vid kyrkobygge på 1100- och 1500-talen, industrialiseringen på 1800-talet och den moderna produktionen på1900-talet.

Lidköping 1984 (1986), 29 min. Ett års händelser i Lidköping. På uppdrag av Sparbanken i Lidköping, som firade 150 år.