Naturfilm
2020-2023 filmade jag en intressant invånare på tomten – sydlig tapetserargeting – som hittade bomöjligheter i buntar av vår bergsbambu uppsatta på förrådsväggen. Jag följde deras arbete med att inreda bon och lägga ägg. Till våren hoppas jag vara på plats när de nykläckta getingarna kryper ut. Work in Progress i högerspalten.
Även storullbi, vedgeting, citronbi och flera andra steklar har blivit filmade. Några parasitoider, som bryter sig in i de igenmurade bona finns också runt ”Hotell Bambubo”. Det finns många faror för de små äggen i hotellet.

HEB Bambubo front sydlig tapetserare2

Under 2019 stoppade Miljööverdomstolen slutligen mossbrytningen på Ryholms stormosse. Företaget har nu enligt domen stängt igen dikena, så att vattnet stannar kvar i mossen. Dessvärre är bottnarna i sjön skadade även av tillrinnande vattendrag. Nu måste sjön undersökas ordentligt för att man ska finna åtgärder mot inkommande fosfor och andra giftiga substanser. 2024 arbetar Vikens vattenråd vidare med provtagningar inför konkreta åtgärder att förbättra sjöns ekologiska status till 2033.
Herbert Andersson har inlett filmning av bottnen utanför Tåtorp och resultatet kan ses via länkarna i högerspalten. Hur det såg ut ovanför ytan denna novemberdag finns det en kort dagboksfilm om – Viken i dimma.

Viken still

De senaste åren har vi i gänget Tivedenfilmarna (Se fliken Dokumentärer) jobbat med en film om hur man gör för att få se tjäderspel – se länk under Trailers! Vi hade premiär i Borås våren 2022.
Tjäder

2021 Kortfilm om hur den grå flugsnapparen födde upp sin dungar i vårt garage – i ett övergivet ladusvalebo. Se högerspalten!
Gråen TRAILERbild

Öjesjöbrännan i Västmanland kallas det område som härjades av skogsbrand år 2014. Ett besök
2019 visar hur där såg ut fem år senare..
Öjesjöstubbe

Sommaren
2019 var det ovanligt gott om tistelfjärilar. Kort film om fjärilar i trädgården i länken till höger.
2019 Amiral o tistelny

Hösten
2018 redigerade jag en film åt Herbert Andersson, som åren 2012 till 2015 filmade vad som blir följderna när Ryholms Stormosse dikas ut för torvbrytning, och humusrikt vatten och sediment rinner ut i sjön Viken i norra Skaraborg via ån Örlan. Beslut om dikning fanns inte, men företaget som har fått uppdraget hade ändå påbörjat arbetet. Se filmen i listan till höger!
EXTRA: 2019 bestämde Miljööverdomstolen att ingen torvtäkt får ske och att mossen inte får släppa ut vatten!

Vintern
2018 flög kungsörnen över tranornas tjärn, se länk till höger.

Under våren
2013 påbörjade jag en film som handlar om en liten tjärn där bland annat tranor och krickor häckar. Filmen hade premiär på Scandinavian Wildlife Film Festival i Hunnebostrand januari 2016. Den visades också i oktober 2016 på naturfilmsfestivalen Wildlife Vaasa i Finland. Se trailer i högerspalten.

Kolla Scandinavian Wildlife Film Festival här:
www.swff.se.

Tranan--- 2019 Fågelbadet

Ett första försök till naturfilm kom till runt millenieskiftet, då jag avslutade en film om vad man kan se från ett fågeltorn vid sjön Östen, se länken till höger.

Trädis
Kortfilm om trädkryparna som häckade oförmärkta i vår sälg 2012, länk till höger.

Film om Rödhaken som häckade i en glasslåda i vårt förråd 2011, se länk till höger.

Kolla alla filmlänkarna!