ALLA FILMER OM SJÖN VIKEN OCH TILLFLÖDEN

Klicka här eller i högerspalten för att se filmerna!

Ryholms stormosse april 2024
Herberts sista besök?
Herbert april 24
Herbert summerar sin insats och att den har lett till ingenting. Men jag tror att
den har påverkat fler människor än han anar.


Ryholms stormosse augusti 2023
ryholm aug 23
Efter allt regnande i augusti rinner mycket vatten ur mossen.

Ryholms stormosse januari 2023
Ryholms stormosse jan 23 bildL
I januari 2023 är utflödet från Ryholm stormosse större än någonsin. I miljö-
överdomstolens dom från 2020 står det att inget vatten får komma ut från mossen.
Vem ser till att detta efterlevs?


Viken – hotad sjö 2021
Viken hotad
Viken hotas av smutsiga tillflöden från flera håll.

Vikenbotten enligt MetSök 2021
metsök maj 21still
Undersökningen med bottenkamera visar att bottnarna är täckta med sediment.

Vikenbotten enligt MetSök 2020
Viken 2020c
Undersökning med bottenkamera norr om Tåtorp.

Ryholms stormosse med Herbert Andersson nov 2018
Pallisad copy
Herbert Andersson berättar om följder av dikning inför torvbrytning på
Ryholms stormosse söder om sjön Viken i Skaraborg. November 2018.

Utsläpp från Ryholms stormosse
Rör
Herbert Andersson har filmat utsläppen från Ryholms stormosse mellan 2012 och 2015.